Ủy ban MTTQ huyện tổ chức lễ phát động “Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, giai đoạn 2021 – 2025"

Ngày 3-2, tại thôn Cường Đạt, xã Tân Long (Yên Sơn), Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện phối hợp tổ chức lễ phát động và ra quân triển khai thực hiện “Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, giai đoạn 2021 – 2025; tham gia quản ...

Toàn cảnh lễ phát đông đề án bê tông hóa đường gia thông nông thôn

Dự lễ phát động có lãnh đạo Ủy ban MTTQ các đoàn thể tỉnh, Lãnh đạo huyện Yên Sơn có đồng chí Phạm Kiên Cường, Phó bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

Để thực hiện hiệu quả Đề án, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của huyện chủ trì, vận động nhân dân xây dựng với phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”. Tập trung tuyên truyền, phổ biến về Đề án, vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên tự nguyện hiến đất, giải phóng mặt bằng, đóng góp vật liệu, ngày công, sáng kiến, duy tu, bảo dưỡng bảo vệ công trình, đường, cầu trên đường giao thông nông thôn. Các đơn vị phối hợp làm tốt công tác giám sát, phản biện; biểu dương, khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích trong thực hiện Đề án…

Các tổ chức chính trị - xã hội ký kết phối hợp tuyên truyền thực hiện "Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn"

Phát biểu tại buổi lễ đồng chí Phạm Kiên Cường, Phó bí thư Thường trực Huyện Ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã đánh giá cao vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, Ban đại diện Hội người cao tuổi huyện đã thực hiện tốt vai trò tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng, tích cực tham gia bê tông hóa đường giao thôn nông thôn, đường giao thông nội đồng. Đồng chí nhấn mạnh giai đoạn 2021 – 2025, huyện Yên Sơn có kế hoạch thực hiện bê tông hóa 228 km đường giao thông nông thôn, 123 km đường giao thông nội đồng, 49 cầu trên đường giao thôn nông thôn. Để hoàn thành nhiệm vụ này, Ủy BMTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội cần thực hiện tốt hơn nữa công tác phối hợp tuyên truyền góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mục tiêu đề ra.
Tại buổi phát động, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, Ban đại diện Hội Người cao tuổi, Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng khu vực Yên Sơn, Hạt Quản lý giao thông huyện đã ký kết chương trình phối hợp.

Nhân dân thôn Cường Đạt xã Tân Long hưởng ướng lễ phát động thực hiện đắp lề đường, vệ sinh đường làng

Sau lễ phát động, nhân dân, hội viên, đoàn viên xã Tân Long đã tham gia mở rộng  đoạn đường giao thông từ chiều rộng 3 m lên thành 5 m. Qua lễ phát động, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân về phát huy nội lực trong xây dựng nông thôn mới. 

Theo yenson.tuyenquang.gov.vn

Tin cùng chuyên mục