Giới thiệu chung xã Tân Long, huyện Yên Sơn

Xã có tổng diện tích đất tự nhiên là 3.835,39 ha, nằm ở phía Tây huyện Yên Sơn, có vị trí địa lý như sau:

+ Phía bắc giáp xã Xuân Vân.

+ Phía Nam giáp xã Tràng Đà Thành Phố Tuyên Quang

+ Phía Đông giáp xã Tân Tiến

+ Phía Tây giáp Sông lô, xã Thắng Quân, xã Tứ Quận.

Trong đó:

* Đất nông, lâm nghiệp: 3.412,02 ha.

- Đất sản xuất nông nghiệp: 627,138 ha.

- Đất lâm nghiệp: 2.765,97 ha.

- Đất nuôi trồng thuỷ sản: 18,9 ha.

* Đất phi nông nghiệp: 263,98 ha.

* Đất chưa sử dụng (đất núi đá, đồi rốc): 159,38 ha.

Xã có tuyến đường Quốc lộ 2C chạy qua 6 thôn 4, thôn 5, thôn 10, thôn 11, thôn 12, thôn 13, gồm 08 dân tộc cùng sinh sống.

Tổng số hộ trong toàn xã là 1.655 hộ với 6.179 nhân khẩu; trên địa bàn xã có 08 dân tộc anh em chung sống là: Kinh, Tày, Dao, Hoa, Nùng, Mông, Cao Lan, Sán Dìu. Mỗi dân tộc đều có phong tục tập quán và kinh nghiệm sản xuất riêng đã tạo cho Tân Long một nền văn hoá đa dạng về bản sắc. Đây cũng là nhân tố tích cực trong quản lý, sử dụng đất đai nhờ vào việc quy định hương ước chung của mỗi thôn bản và mỗi dân tộc trong cộng đồng khu dân cư.