Sức mạnh lòng dân

Tuyến đường trên 3,5 km vào thôn Cường Đạt, xã Tân Long (Yên Sơn) mở rộng như đường tỉnh lộ, nền đường rộng 7 m, bê tông 5 m, đoạn cua mở rộng đến 9 ...

Thi đua xây dựng nông thôn mới chào xuân

Cùng với nhân dân trong tỉnh, chuẩn bị bước sang năm mới 2022, nông dân, công nhân, người lao động trên địa bàn xã Tân Long đã ra quân lao động sản ...