Tân Long phát huy tinh thần đoàn kết

Thực hiện Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn, đường giao thông nội đồng, năm 2021, xã Tân Long kế hoạch giao bê tông hóa 10,39 km. Trong đó có 4,80 km đường giao thông nông thôn, 5,58 km đường giao thông nội đồng, phát huy tinh thần nội lực, đoàn kết, Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể đã vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân đóng góp hàng trăm triệu đồng, hiến trên 15.621 m2 đất và chặt hạ nhiều cây cối, tháo dỡ hàng trăm mét tường rào.