Tân Long phát huy tinh thần đoàn kết

Thực hiện Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn, đường giao thông nội đồng, năm 2021, xã Tân Long kế hoạch giao bê tông hóa 10,39 km. Trong đó có 4,80 km đường giao thông nông thôn, 5,58 km đường giao thông nội đồng, phát huy tinh thần nội lực, đoàn kết, Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể đã vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân đóng góp hàng trăm triệu đồng, hiến trên 15.621 m2 đất và chặt hạ nhiều cây cối, tháo dỡ hàng trăm mét tường rào.

Theo kế hoạch thôn 10 thực hiện bê tông hóa 389 mét đường giao thông nông thôn, 415 mét đường giao thông nội đồng, ngay sau khi thôn họp triển khai chủ trương làm đường, nhân dân đã đồng thuận cao, tích cực hưởng ứng, tham gia, sắn sàng chia sẻ những khó khăm trong quá trình triển khai. Gia đình ông Đinh Văn Tý, có 2 sào đất soi trồng ngô ngay cạnh đường trục nội đồng, qua tuyên truyền vận động gia đình ông đã hiến trên 200 m2 đất soi trồng ngô để mở rộng tuyến đường cho đúng quy cách. Ngoài ra, ông là một trong những người đóng góp đủ các khoản làm đường theo quy định của thôn sớm

Nhân dân thôn 10 xã Tân Long, huyện Yên Sơn thực hiện bê tông hoá đường giao thông nông thôn

Những năm qua, Chương trình bê tông hóa đường giao thôn nông thôn, đường giao thông nội đồng, triển khai trên địa bàn xã Tân Long đã được người dân đồng thuận cao và tích cực hưởng ứng, tham gia, nhân dân tự nguyện đóng góp tiền, ngày công, hiến đất, chuyển dịch cổng, tường rào để làm đường. Năm 2021 xã Tân Long là xã về đích xây dựng nông thôn mới, được sự quan tâm của Huyệ ủy, HĐND, UBND, các cơ quan chức năng của tỉnh, của huyện Yên Sơn giúp đỡ, bố trí nguồn lực thực hiện bê tống hóa 10,39 km đường giao thông nông thông, giao thông nội đồng. Đến thời điểm này lượng xi năng đã cấp về đạt 75%, đã có nhiều cách làm hay trong quá trình tổ chức thực hiện, như khoán, thuê, song 100% các thôn thực hiện đều áp dung cơ giới trong quá trình tổ chức. Mặt trận và các tổ chức thành viên đã phát huy tốt vai trò giám sát, tuyên truyền, vận động, đã có 1.603 hộ hiến 15.621 m2 đất, dịch chuyển hàng chục cổng, hàng nghìn mét tường rào

Nhân dân xã Tân Long huyện Yên Sơn, thực hiện bê tông hoá đường giao thông nông thôn

Chương trình bê tông hóa đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng được xã Tân Long tích cực triển khai với sự đồng thuận cao của người dân, góp phần hoàn thành tiêu chí về giao thông, hơn nữa sẽ góp phần thúc đẩy chuyển dịch kinh tế nông nghiệp, tăng khả năng giao lưu, trao đổi hàng hóa, bảo đảm an toàn giao thông, cải thiện mức sống và sức mua của người dân đường.

Theo yenson.tuyenquang.gov.vn

Tin cùng chuyên mục