Tân Long phát huy tinh thần đoàn kết

Thực hiện Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn, đường giao thông nội đồng, năm 2021, xã Tân Long kế hoạch giao bê tông hóa 10,39 km. Trong đó có 4,80 km đường giao thông nông thôn, 5,58 km đường giao thông nội đồng, phát huy tinh thần nội lực, đoàn kết, Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể đã vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân đóng góp hàng trăm triệu đồng, hiến trên 15.621 m2 đất và chặt hạ nhiều cây cối, tháo dỡ hàng trăm mét tường rào.

Nhịp sống mới bên cầu Soi Sính

Cầu Soi Sính xã Tân Long (Yên Sơn) được Tổng Cục đường bộ Việt Nam xây dựng và đưa vào sử dụng năm 2019 đã mở ra một chương mới cho người dân nơi ...