Ban Tổ chức Tỉnh ủy khảo sát tình hình hoạt động của cấp ủy, chi bộ trên địa bàn huyện Yên Sơn

Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 23-8, Đoàn công tác Ban Tổ chức Tỉnh ủy do đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh làm Trưởng đoàn đã đi khảo sát, nắm bắt tình hình hoạt động của các cấp ủy, chi bộ trên địa bàn xã Tân Long và xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn.

 Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ma Thế Hồng cùng đoàn công tác làm việc với
lãnh đạo chi bộ các thôn của xã Tân Long.

Tại xã Tân Long, đoàn công tác đã trực tiếp trao đổi với Thường trực Đảng ủy, Bí thư chi bộ, đảng viên các thôn về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, vận động nhân dân tham gia đóng góp tiền, công, hiến đất làm đường giao thông; chia sẻ những cách làm hay, việc phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của thôn; công tác xây dựng nghị quyết về phát triển giao thông nông thôn; việc phân công nhiệm vụ cho chi ủy viên, đảng viên thực hiện công việc cụ thể…

Năm 2021, xã Tân Long phấn đấu thực hiện 10,4 km đường bê tông nông thôn, đường nội đồng, từ đầu năm đến nay toàn xã đã thực hiện được 7,5 km. Qua báo cáo của các cấp ủy, chi bộ các thôn cho thấy, trong quá trình triển khai thực hiện Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn, nhiều tuyến đường có độ dốc cao đòi hỏi chi phí tiền công rất lớn nhưng được nhân dân đồng thuận. Cá biệt có thôn như thôn 11, nhiều hộ đóng góp số tiền lên tới 8 triệu đồng để làm đường vào khu sản xuất tập trung; thôn Cường Đạt đang mở tuyến đường bê tông rộng 5 m, dài 5,5 km, dự kiến số tiền đóng góp hơn 600.000 đồng/nhân khẩu. Mặc dù khó khăn, chi phí lớn nhưng nhân dân các thôn luôn thể hiện sự quyết tâm đồng lòng thực hiện. Trong quá trình thực hiện, các cấp ủy đảng đã thực hiện tốt công tác xây dựng nghị quyết, kế hoạch, tuyên truyền vận động nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ của thôn, nhất là trong việc huy động nhân dân đóng góp tiền, công, hiến đất làm đường; phát huy vai trò, gương mẫu của đảng viên. Qua đó thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chi bộ; sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên trong tổ chức thực hiện. 

Đồng chí Ma Thế Hồng cùng đoàn công tác khảo sát việc làm đường bê tông trên địa bàn thôn 11, xã Tân Long.

Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo Đảng ủy và các chi bộ thôn xã Tân Long, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ma Thế Hồng nhấn mạnh, việc khảo sát, nắm bắt hoạt động của cấp ủy, chi bộ, đảng viên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đoàn đã nhận được nhiều sự chia sẻ về cách làm hay của cấp ủy, các chi bộ trong việc xây dựng nghị quyết, tổ chức triển khai thực hiện, nhất là trong công tác vận động nhân dân đóng góp tiền, công, hiến đất làm đường. Qua đây cho thấy, Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang thông qua Đề án Bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, giai đoạn 2021 - 2025 hợp lòng dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ và có kết quả trong thực tiễn. Việc triển khai hiệu quả có vai trò quan trọng của cấp ủy, đảng viên trong việc tổ chức huy động các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân thực hiện một cách đồng bộ, bài bản, công khai, minh bạch, nhất là trong việc tuyên truyền vận động. Đồng chí tin tưởng với những quả đạt được, xã Tân Long sẽ  sớm về đích nông thôn mới đúng kế hoạch năm 2021.

Trước đó, Đoàn công tác đã thực hiện khảo sát thực địa việc giải phóng mặt bằng, nắm bắt quy trình triển khai xây dựng đường bê tông nông thôn, đường vào khu sản xuất, đường nội đồng tại các thôn Cường Đạt, thôn 11, xã Tân Long; tuyến đường bê tông trên địa bàn thôn Cây Nhãn, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn.

Theo Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục